Pawłowice kiedyś Pawłowice dziś Rada  osiedla aktualnosci Kontakt Pobierz gazetę
Aktualności
Gazeta Pawłowice
2018.10.27
Już tylko cztery dni pozostały do terminu głosowania na projekty Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Zagłosuj na projekty WBO 2018 dotyczące Osiedla Pawłowice! Głosowanie 14.09 – 01.10.2018r. na stronie www.wroclaw.pl/wbo na projekty dotyczące Pawłowic. Ponadto zapraszamy w wakacyjne opowieści mieszkańców osiedla. INFORMACJE NA STRONACH GAZETY PAWŁOWICE
 
Projekty dotyczące Pawłowic:
 
637 Uporządkowanie terenu wokół Jeziora Pawłowickiego (rejonowy mały – do 250 tys. zł) Polegające na: renowacji istniejących i wytyczeniu nowych ścieżek przeznaczonych dla pieszych i rowerzystów wraz z niezbędną infrastrukturą: ławki, siedziska, śmietniki, słupki ograniczające od strony jezdni. Regulacja terenów zielonych (oczyszczenie parku z uschniętych roślin – drzew i krzewów, zwisających połamanych konarów i gałęzi), wykonanie nowych nasadzeń ozdobnych drzew i krzewów.
 
276 Pawłowice - park kieszonkowy, nasadzenia, plac zabaw, otwarta siłownia, ławki, lampy, kosze, ścieżki (rejonowy duży – do 750 tys. zł) Utworzenie parku kieszonkowego, funkcjonalnego, z ofertą dla różnych grup wiekowych, wykorzystując teren zielony wokół jeziora na osiedlu Pawłowice.
 
Projekt WBO 2018 rekomendowany przez Radę Osiedla Pawłowice
416 Zieleń to Życie (ogólnomiejski – do 1 ml. zł) Zieleń w mieście – m.in. utworzenie małego parku przy rzece Dobrej i Kładce Pawłowickiej.
 
• Głosować będzie można w wyznaczonych punktach mobilnych w terminie podanym na tablicach ogłoszeń na terenie osiedla lub samemu przez stronę www.wroclaw.pl/wbo
• Każdy mieszkaniec może oddać głos na maksymalnie 5 projektów: 2 rejonowe (duży i mały), 2 ogólnomiejskie i 1 zabytkowy
• Głosować mogą mieszkańcy Wrocławia od 16. roku życia.
 


WYŁOŻENIE STUDIUM 2017
2017.09.01
Rada Osiedla informuje, iż Biuro Rozwoju Wrocławia poinformowało o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia („Studium”) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Informacje są zamieszczone w obwieszczeniu o wyłożeniu oraz w obwieszczeniu środowiskowym


FESTYN NA PAWŁOWICACH
2017.08.30
Zapraszamy, tym razem 2. września, na coroczny FESTYN NA PAWŁOWICACH. Szczegóły atrakcji zamieszczone są na NA PLAKACIE

LATO NA PAWŁOWICACH
2017.07.14
22 lipca FESTYN SPORTOWY; 29 lipca LETNIE KINO PLENEROWE; w sierpniu TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ – CZEKAJĄ NAGRODY!; ZAJĘCIACH FITNESS na dobrą sylwetką i świetne samopoczucie w (Salsa, BodyWorkout oraz Nordic Walking); ZOSTAŃ ARTYSTĄ dzięki warsztatom artystycznym. Nadaj swojej duszy formę z ceramiki, filcu, decoupage  – zajęcia dla dzieci i nie tylko.
INFORMACJE O SZCZEGÓŁACH „LATA NA PAWŁOWICACH” ZNAJDZIECIE NA OSTATNIEJ STRONIE GAZETY PAWŁOWICE I NA PLAKATACH. ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO WSPÓLNEJ ZABAWY!!!!!


Program udostępniania kompostowników
2017.07.11
Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia informuje o kontynuacji programu udostępniania mieszkańcom posiadającym przydomowe ogródki oraz placówkom oświatowym położonym na terenie miasta kompostowników do kompostowania odpadów zielonych oraz odpadów kuchennych ulegających biodegradacji. Dotychczas w ramach programu użyczonych zostało 1027 sztuk kompostowników. >>INFORMACJE<<


Wyniki wyborów
2017.04.24
Dziękujemy mieszkańcom Pawłowic za udział w wyborach do Rady Osiedla. W wyborach brało udział 343 osoby na 1701 uprawnionych, czyli 20%  - jest to największa frekwencja we Wrocławiu! Poniżej przedstawiamy wyniki wyborów (liczba głosów na kandydatów) do Rady Osiedla Pawłowice:
 
  1. BIENIAS ALEKSANDRA ANNA - 105
  2. BILIŃSKI TADEUSZ MARCELI - 137
  3. BOGUSZ MARZENA - 152
  4. CIESIELSKA GABRIELA - 86
  5. GRUSZKO MARCIN JERZY - 87
  6. JAKIEL ANNA MARIA - 187
  7. JAKIEL KAROLINA ANNA - 97
  8. JAKUBIK WOJCIECH TADEUSZ - 179
  9. KAMIŃSKA LIDIA MARIA - 135
10. KSIĄŻEK BOGUSŁAW ANDRZEJ - 108
11. KUCZAJ ANDRZEJ MARIAN - 100
12. ŁASKAWIEC JERZY MIECZYSŁAW - 157
13. MACUSKI RADOSŁAW - 146
14. MAZUR MAREK TOMASZ - 144
15. NOJEK EWA HELENA - 89
16. ORZECHOWSKI JACEK PAWŁ - 200
17. PAJDOWSKI MAREK GRZEGORZ - 128
18. PAWEŁKIEWICZ ZBIGNIEW STANISŁAW - 79
19. PYRCZ MARTA - 128
20. SKRABUT-KONDERLA MAGDALENA ANNA - 75
21. SZCZYPKA-MARCINIAK BEATA MAŁGORZATA - 62
22. TOKAR KLAUDIA MARIA - 187
23. ZIGLEWSKI RAFAŁ - 82


Już jutro wybory do Rad Osiedla
2017.04.22
Już jutro wybory do Rad Osiedla!!! Do 23. kwietnia zapraszamy do lokalu wyborczego w Szkole Podstawowej nr 39 na Pawłowicach. Lista kandydatów znajduje się w 119. numerze Pawłowic.


Wybory do Rady Osiedla
2017.03.20
Wybory do Rad Osiedli. Do 24. marca można zgłaszać kandydatów do Rad osiedli. Wybory odbędą się w Okręgach Wyborczych 23. kwietnia. Zapraszamy do kandydowania do Rady osiedla. Szczegóły w 117. i 118. numerze Pawłowic.


Jutrznia za nienarodzonych
2017.03.19
Zapraszamy na "Jutrznię za nienarodzonych" w wykonaniu "Chóru projektowego Archidiecezji Wrocławskiej" oraz "Orkiestry Universum". Solistami będą Aleksandra Lisowska i Marta Dywicka. W chórze bierze udział duża grupa mieszkańców Pawłowic - na codzień śpiewająca w "Laudate Dominum". Szczegóły w 118. numerze Pawłowic.


14 grudnia wieczory matematyczne dla uczniów
2016.12.10
Wieczory matematyczne w Szkole Podstawowej nr 39. Raz, dwa, trzy - Bryły!
14.XII.2016 o godz. 16.00 zapraszamy uczniów klas 1 – 6 wraz z rodzicami na warsztaty z geometrii, podczas których porozmawiamy o własnościach brył geometrycznych i zostanie podjęta próba przygotowania makiety Pawłowic.
Spotkania realizowane w ramach projektu edukacyjnego „1,2,3 – matematyka!” ze środków przyznanych w konkursie grantowym w ramach III edycji programu „mPotęga”. Informacje na stronie: https://pl-pl.facebook.com/123Matematyka/


Zaduszki Jazzowe
2016.11.10
Zapraszamy 12. listopada (sobota) na zaduszki Jazzowe na Pawłowicach. Zagra między innymi znany saksofonista Piotr Baron. Wstęp bezpłatny. Szczegóły w 115. numerze Pawłowic.


Wieczory matematyczne
2016.09.28
Wieczory matematyczne w Szkole Podstawowej nr 39. Raz, dwa, trzy - Arytmetyka! 29.IX.2016 od godz. 17.00 zapraszamy uczniów klas 4-6 wraz z rodzicami na terenową grę matematyczną. Początek przed wejściem głównym do SP nr 39 we Wrocławiu. Zgłoszenia przyjmujemy w sekretariacie szkoły do 28.IX.2016 do godz. 15.00. Spotkania realizowane w ramach projektu edukacyjnego „1,2,3 – matematyka!” ze środków przyznanych w konkursie grantowym w ramach III edycji programu „mPotęga”. Więcej informacji na stronie: https://pl-pl.facebook.com/123Matematyka/

Wakacje
2016.08.31
Zapraszamy do nowego numeru "Pawłowice" nr 114, gdzie zamieszczono pierwsze podsumowanie wizyty pielgrzymów z Korei oraz wakacyjne przygody żeglarzy Pawłowic.

Festyn Osiedlowy Pawłowice
2016.05.30
Zapraszamy w sobotę, 4. czerwca, na coroczny Festyn Osiedlowy Pawłowice. W tym roku festyn będzie związany z 70-leciem Szkoły na Pawłowicach oraz otwarciem kąpieliska nad naszym stawem. Zapraszamy wszystkich z mokrej zabawy połączonej z tańcami kraszonymi wyborną kuchnią i ciastami. Plakat festynu.


Inwestycja dobiega końca
2016.04.18
Do końca kwietnia prosimy o zgłaszanie uwag dotyczących inwestycji prowadzonej na Pawłowicach. Szczegóły w kwietniowym wydaniu gazety Pawłowice nr 112.


Zaduszki Jazzowe
2015.11.09
Zapraszamy 13.XI o godzinie 19.00, do kościoła na Pawłowicach na Zaduszki Jazzowe. Wystąpi zespół autorski Janusza Brycha wraz z Łukaszam Perekiem i Grzegorzem Piaseckim. WSTĘP WOLNY.
Informacje na plakacie


Przed sklepem jubilera
2015.10.22
Zapraszamy 25 października, na przedstawienie Karola Wojtyły, papieża Jana Pawła II - "Przed sklepem jubilera".
Informacje na plakacie


Deszczówka na Pawłowicach
2015.08.12
Rada Osiedla otrzymała pismo w sprawie odprowadzenia deszczówki z ulicy Krokusowej -
Pismo Starosty Powiatu Wrocławskiego


Nasze lasy
2015.07.30
Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia zwraca się z prośbą do wszystkich właścicieli /posiadaczy lasów prywatnych i komunalnych o umożliwienie pracownikom Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddziału w Brzegu wstępu na teren lasów oraz założenia na nich powierzchni próbnych, a następnie dokonania cyklicznych pomiarów. Celem tych działań jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasów i trendu zachodzących w nim zmian.
Komunikat w sprawie wykonania inwentaryzacji stanu lasu.pdf


Tor motocrossowy
2015.07.29
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy wydało postanowienie w którym stwierdza niedopuszczalność odwołań wniesionych od decyzji Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa ustalającej na rzecz Wrocławskiego Klubu Motocrossowego środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa toru Motocrossowego na Zakrzowie We Wrocławiu.

2015.04.27 Samorządowe Kolegium Odwoławcze, w przesłanym ogłoszeniu, wnosi o inny termin spotkania. Wszyscy członkowie kolegium zostali wyłączeni od udziału w tym postępowaniu administracyjnym

W dniach 20-27 kwietnia 2015 roku wpłynęło do tut. Wydziału 10 odwołań stron postępowania od Decyzji Prezydenta Wrocławia z dnia 17 marca 2015 roku nr: WSR-E.6220.163.2013.EP l.dz. 11767/9, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa toru motocrossowego".

2015.04.20 W dniach 14-17 kwietnia 2015 roku wpłynęło do tut. Wydziału 20 odwołań stron postępowania od Decyzji Prezydenta Wrocławia z dnia 17 marca 2015 roku nr: WSR-E.6220.163.2013.EP l.dz. 11767/9, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa toru motocrossowego".

2015.01.19 Zakończono postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa toru motocrossowego" zlokalizowanego na działce nr 11/5 AM 3 obręb Zakrzów we Wrocławiu. Z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta, ul. Bogusławskiego 8-10 w pokoju 419, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8°° do 14°°.

2014.12.03 Zawiadomienie-obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa odnośnie budowy "Toru Motoccrosowego" zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego we Wrocławiu www.bip.um.wroc.pl. oraz na tablicy ogłoszeń przy ul. W. Bogusławskiego 8,10 i właściwych miejscowo Rad Osiedli. WSR-E.6220.163.2013.EP (PDF),

2014.03.24 Wydano postanowienie o stwierdzeniu obowizku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa toru motocrossowego". z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Środowiska i Rolnictwa, ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10, pokój 419, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8°° do 14°° oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia. 2014.03.24 - tor motocrossowy (PDF),

2014.01.20 Zawiadomienie WSR-E.6220.163.2013.EP, l.dz. 12929 (PDF): Stowarzyszenie Ochrony Przyrody "Zielona Północ" zostało dopuszczone do udziału w postępowaniu w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. Budowy toru motocrossowego.

2013.12.12 Na wniosek Pana Dariusza Wachnika (Wrocławski Klub Motocrossowy), zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa toru motocrossowego" - pismo WSR-E.6220.163.2013.EP, l.dz. 11767/1 (PDF),

 
 


Zadania osiedla dla Parku Pawłowice - koszty utrzymania nieruchomości
2015.06.24
   Rada osiedla, ze względu na stan techniczny budynku "Rybaczówki", złożyła wniosek o wykonanie ekspertyzy technicznej nad jeziorem. W odpowiedzi otrzymaliśmy informację o braku środków ZZM w tym roku na wykonanie ekspertyzy. Dodatkowo otrzymaliśmy "Protokół Przekazania-Przejęcia" Radzie Osiedla Pawłowice terenu parku, podpisanego w 1998 roku przez przewodniczącego osiedla, w którym jest mowa, że "od dnia podpisania protokołu jednostka przejmująca zobowiązana jest do: [...] ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości, utrzymania porządku na terenie przejętej nieruchomości". (otrzymane pismo)
   Jeżeli Pawłowice musza ponosić koszty np. koszenia, wycinki drzew, ekspertyz technicznych czy może budowy, roczne środki otrzymywane od miasta wysokości ok. 20 tys. złotych, na organizację imprez dla mieszkańców, pomoc szkole, mikołajki itp. oraz Obsługę Parku Pawłowice, z pewnością nie są wystarczające.
    Za oczyszczanie parku przez wycinkę zeschłych drzew i drzew stwarzających niebezpieczeństwo mieszkańcom Rada Osiedla ma jeszcze dodatkowo wykonać nasadzenie. Z jakich pieniędzy ma to być finansowane?


Łącznik Pawłowice
2015.06.11
Rada Miejska Wrocławia, po uprzednim rozpatrzeniu, nie uwzględnia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Łącznika Pawłowickiego przy ulicy Przedwiośnie we Wrocławiu:
 
Rozdział 3.
Ustalenia dla terenów
 
§ 14. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDGP ustala się przeznaczenie – ulice.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
      1) obowiązuje ulica klasy głównej ruchu przyspieszonego;
      2) obowiązuje co najmniej jednostronny chodnik;
      3) obowiązuje ścieżka rowerowa;
      4) obowiązuje powiązanie pieszo – rowerowe terenu 1Z/1 z ul. Przedwiośnie usytuowaną poza obszarem objętym planem;
      5) obowiązuje szpaler drzew na odcinkach wskazanych na rysunku planu;
      6) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, przy czym w miejscu wskazanym na rysunku
          planu obowiązuje szerokość w liniach rozgraniczających 60 m.
 
UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Łącznika Pawłowickiego przy ulicy Przedwiośnie we Wrocławiu zamieszczamy w załączniku.
 
2015.05.27 Uwagi złożone w Urzędzie Miasta odnośnie przebiegu Łącznika Pawłowicekigo w rejonie ulic Przedwiośnie, Kwiatowej i Nagietkowej zostały odrzucone zarządzeniem nr 1094/15
 
W kwietniowym (103) numerze Pawłowic przedstawiamy treści listów złożonych do Prezydenta Wrocławia w sprawie zmiany planu zagospodarowania terenów przyległych do Osiedla Pawłowice.
 
2015.03.20 Łącznik Pawłowicki przy ul. Przedwiośnie. Dokumenty odnośnie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulic: Przedwiośnie, Kwiatowej i Nagietkowej we Wrocławiu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 23 marca do 13 kwietnia 2015 roku, w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, w Biurze Rozwoju Wrocławia ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław, w pok. nr 306 od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.30 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia pod adresem: http://bip.um.wroc.pl/. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 1 kwietnia 2015 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, w sali nr. 215 o godz. 15.30

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Wrocławia na adres: Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Rozwoju Wrocławia, ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 kwietnia 2015 roku. (Zawiadomienie)

2015.03.15 Zapraszamy do marcowego wydania gazety osiedlowej Pawłowice. Znajdą w niej Państwo między innymi informacje na temat kolejnego etapu planu projektowania Łącznika Pawłowice, przebiegającego na granicy malowniczego osiedla Wrocławia.
 


Sesja Rady Osiedla
2015.06.08
Zapraszamy na sesję Rady Osiedla, która rozpoczyna się 11 czerwca o 19.30 w Sali Rady Osiedla Pawłowice (na stadionie). W porządku obrad mielibyśmy do omówienia: 1. Budowa kanalizacji na osiedlu – wizyta przedstawicieli Inwestora; 2. Łącznik Pawłowicki – spotkanie z Radną Miasta Wrocławia Panią Magdaleną Razik-Trziszka; 3. Organizacja festynu w dniu 20.06; 4. Sprawy bieżące; 5. Wolne wnioski.

Miłość Ponad Wszystko na Pawłowicach
2015.05.11
Zapraszamy do kwietniowego wydania Pawłowic Pawłowice nr 103 (PDF) a w nim między innymi temat Łącznika Pawłowickiego i zaproszenie na oratorium "Miłość Pnonad Wszystko" - spotkanie ducha z muzyką już 15 maja.


Zebrania Rady Osiedla Pawłowice
2015.05.04
Zapraszamy mieszkańców na zebrania Rady Osiedla Pawłowice do siedzimy w baraku na terenie boiska na naszym osiedlu. Zebrania odbywają się: 7 maja, godz. 19:30, Sala Rady Osiedla Pawłowice (na stadionie) - W porządku obrad mielibyśmy do omówienia: Budowa kanalizacji na osiedlu, Propozycję dalszych działań w sprawie łącznika Pawłowickiego, Organizacja festynu, Wniosek o dofinansowanie biblioteki, Sprawy bieżące - nielegalne składowiska odpadów, WC na cmentarzu, Wolne wnioski; 11 czerwca, godz. 19:30, Sala Rady Osiedla Pawłowice (na stadionie); 3 września, godz. 19:30, Sala Rady Osiedla Pawłowice (na stadionie); 8 października, godz. 19:30, Sala Rady Osiedla Pawłowice (na stadionie); 5 listopada, godz. 19:00, Sala Szkoły Podstawowej nr 39; 3 grudnia, godz 19:00, Sala Szkoły Podstawowej nr 39.

Plac zabaw
2014.11.30
18.11.14 Odpowiedź Zarządu Zieleni Miejskiej w sprawie ogrodzenia placu zabaw przy szkole - Pismo DIR 64-362/11534/14 z dn. 18.11.2014 r.
25.09.14 Odpowiedź Zarządu Zieleni Miejskiej w sprawie rozbudowy placu zabaw przy szkole - Pismo ZZM z dn. 18.09.2013 r.


Protokół przekazania
2014.09.24
Przedstawiamy protokół przekazania (PDF), do korzystania z parku na Pawłowicach, podpisany 20.05.1998r. przez Radę Osiedla Pawłowice


Aktualności w Pawłowicach
2014.08.21
Zapraszamy do sierpniowego wydania Pawłowic. Zajdą w nim Państwo nowe informacje na temat budowy sieci na terenie osiedla oraz wakacyjne sprawozdanie z rejsu żaglowcem STS Fryderyk Chopin.

Gazeta Pawłowice
2014.07.01
Zapraszamy do gazety "Pawłowice" nr 94-95. Polecamy informacje na temat oratorium Miłość Ponad Wszystko
www.youtube.com/watch?v=kR6IgmWIexQ
 


Warunki przyłaczenia od MPWiK
2014.05.05
W celu rozpoczęcia działań związanych z podłączeniem do budynku przyłącza kanalizacji czy wody, przed wykonaniem projektu należy otrzymać od MPWiK zapewnienie dostawy wody i/lub odbioru ścieków. Jest to pierwszy element, jaki muszą wykonać mieszkańcy. Przedstawiamy informacje uzyskane od pracownika Biura Obsługi Klienta MPWiK, ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław , tel. 71 34-09-655, czynne dla mieszkańców w dni powszednie w godzinach od 8 do 15, w środy do 17. Szczegóły zamieszczono w miesięczniku "Pawłowice" Nr 93.
 
9_Wniosek_o_wydanie_zapewnienia_dostawy_wody_ilub_odbioru_sciekow-3-2014 (PDF),
9_Wniosek_o_wydanie_zapewnienia_dostawy_wody_ilub_odbioru_sciekow (wzór) (PDF),
druk O4 (rtf),
druk O4_(wzór) (PDF),
5_Upowaznienie_dla_wykonawcy_robot (PDF),

Druki sa dostępne na stronie MPWiK,

Poniżej przedstawiamy mapy geodezyjne w skali 1:500, pochodzące z materiałów przetargowych TOM I PB, potrzebne do złożenia wniosku. Mapy nie zawieraja naniesionych przez mieszkańców zmian. Należy wydrukować fragment mapy zawierajcy przyłaczany budynek bez zmiany skali wydruku. Wydruk z pobranego i przyniesionego jednego z plików rys1.pdf-rys10.pdf można wykonać na rynku Psiego Pola w KSERO, Krzywoustego 301, 713457371, www.uwid.pl. Koszt czarno-biały, format A4 za 20gr.

Na pocztek prosimy sprawdzić, który plik należy pobrać za pomoca schemat_projektowanej_sieci.pdf, Następnie należy pobrać właściwy plik z rysunkiem - ze względu na duży rozmiar plików pobieranie może potrwac parę minut:

rys1.pdf (13MB),    rys2.pdf (23MB),    rys3.pdf (19MB),    rys4.pdf (19MB),    rys5.pdf (20MB),    rys6.pdf (28MB),

rys7.pdf (29MB),    rys8.pdf (9MB),   rys9 .pdf (23MB),    rys10.pdf (29MB),    rys11.pdf (23MB),    rys12.pdf (22MB),

rys13.pdf (16MB),  rys14.pdf (5MB),  rys15.pdf (7MB),  rys16.pdf (20MB),  rys17.pdf (9MB),  rys18.pdf (9MB),  rys19.pdf (16MB).

 


Początek kanalizacji na Pawłowicach
2014.04.07
Zapraszamy do następnego, kwietniowego, wydania miesięcznika "Pawłowice" nr 92 kwiecień 2014 r. (PDF). Kanalizacja rozpoczęta!


Dotacja na jedno przyłącze kanalizacyjne
2014.03.25
Dotacja przyznawana jest na jedno przyłącze kanalizacyjne. Jeśli dwie nieruchomości posiadają jedno przyłącze, wówczas właściciele tych nieruchomości otrzymują jedną dotację i muszą upoważnić jedną z osób do reprezentowania ich w Urzędzie. Maksymalna kwota dotacji na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego to 50% kosztów zadania, nie więcej jednak niż 2 000,00zł (na podstawie rachunków i/lub faktur). Aby otrzymać dotację na prace związane z budową przyłącza kanalizacyjnego należy w Wydziale Środowiska i Rolnictwa UMW złożyć wypełniony wniosek dostępny na stronie internetowej miasta Wrocławia www.wroclaw.pl/dotacje-do-przylaczy-kanalizacyjnych lub w tut. Wydziale.
 
Do wniosku należy dołączyć kserokopie nast. dokumentów:
1. protokół przeglądu technicznego przyłącza kanalizacyjnego z MPWiK
2. umowę zawartą z MPWiK o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków
3. faktury lub rachunki za wykonane prace związane z podłączeniem do kanalizacji.
 
Dotacja wypłacana jest w ciągu 30 dni od zawarcia umowy z właścicielem, współwłaścicielem lub osobą posiadającą inny tytuł prawny do nieruchomości. Jeśli nieruchomość stanowi współwłasność lub pozostaje we współużytkowaniu wieczystym, należy przedłożyć pełnomocnictwo współwłaścicieli lub współużytkowników nieruchomości. Stosowną umowę ww. osoby mogą zawrzeć w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Świdnickiej 53, pok. 505. Należy posiadać przy sobie ww. dokumenty, dowód osobisty oraz numer konta bankowego.
 
Telefony do pracowników tut. Wydziału - tel. 71 777-91-32, 71 777-94-20, 71 777-89-58


Spotkanie dla mieszkańców - budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej
2014.03.14
Rada Osiedle Pawłowice zaprasza mieszkańców osiedla na spotkanie z przedstawicielami MPWiK oraz Wykonawców budowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Spotkanie odbędzie się 25 marca 2014 o godzinie 18.00 na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej 39 przy ulicy Przedwiośnie 47. UWAGA! Pytania do naszych gości prosimy kierować pod adres mailowy pawlowice.wroclaw@gmail.com lub do skrzynki pocztowej przy ul. Jeziorowa 27.

Festyn w Pawłowicach
2012.09.10

W sobotę 17 września Zespół Pedagogiczny z Przedszkola Mali Odkrywcy bawił się z dziećmi na Festynie w Pawłowicach.

Dzieciom zagwarantowaliśmy fantastyczną zabawę z kolorową chustą, wyławianie zwierząt w ZOO, wspólne recytowanie wierszy Jana Brzechwy ZOO, zabawy plastyczne i super promocje.

Powstały przepiękne prace plastyczne. Dziękujemy wszystkim, którzy bawili się z nami.


foto1
foto2
foto3
foto4
foto5
foto6
foto7
foto8
foto9
foto10
foto11
 Staw na osiedlu Pawłowice - prąd dla rybaczówki i badania mikrobiologiczne
2012.09.04
Staw na osiedlu Pawłowice.pdf


Podsumowanie kilku lat pracy Sekcji Wędkarskiej
2012.08.16
Album


Poprawa jakości dróg i chodników na osiedlu Pawłowice
2012.07.31
2010-12-17 uzupełnienie zadania inwestycyjnego MPWiK.pdf

2011-06-24 uzupełnienie zadania inwestycyjnego MPWiK.pdfOdpowiedź Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego dotycząca bramy wejściowej na teren przy parku pałacowym
2012.07.31
Odpowiedź Rektora


Przystanek kolejowy na osiedlu Pawłowice
2012.01.05


Zaduszki Jazzowe
09.11.2015
Zapraszamy 13.XI o godzinie 19.00, do kościoła na Pawłowicach na Zaduszki Jazzowe. Wystąpi zespół autorski Janusza Brycha wraz z Łukaszam Perekiem i Grzegorzem Piaseckim. WSTĘP WOLNY. >>szczegóły

© Copyright 2012 RADA OSIEDLA PAWŁOWICE | All Rights Reserved   projekt i wykonanie Jerzy Drozd